Live från seminarium om ”Mångfald och ungdom”

10 mars, 2011

0


Hanna Hallin från Sektor 3, Tankesmedjan för det civila samhället.

Här kan du se sändningar från föreläsningarna från vårt seminarium ”Mångfald och Ungdom – Lokal utveckling tillsammans” i Landskrona den 10 mars.

Kommunens framtida relation med civila samhället Del 2.
Anna-Karin Berglund, Sveriges kommuner och landsting

Kommunens framtida relation med civila samhället
Anna-Karin Berglund, Sveriges kommuner och landsting

Mångfald som inspirerar
Integration i Förening

Samtidens trender – Vilka trender finns, vad gäller nu som gör skillnad?
Hanna Hallin, Sektor 3 – Tankesmedjan för det civila samhället

Världen attraheras till Skåne
Världen attraheras till Skåne, Event in Skåne

Program

09.00 Välkommen
LISA, Landskrona kommun, Sveriges Kommuner och Landsting och Ungdomsstyrelsen.

09.25 Världen attraheras till Skåne
Världen attraheras till Skåne, Event in Skåne

09.45 Samtidens trender
Vilka trender finns, vad gäller nu som gör skillnad?
Hanna Hallin, Sektor3-Tankesmedjan för det civila samhället

10.30 Workshops förmiddag (välj en) med fika (live-sänds ej)

– Mångfaldens bästa möjliggörare! Ungdomsstyrelsen

– Hur får man jämbördig dialog? Håkan Johansson, Civilsamhälle och socialt arbete, Lunds universitet

– Det lokala i spännande samverkan. Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap

12.00 Lunch

13.00 Mångfald som inspirerar

Goda exempel som inspirerar till mångfald är modellen

14.00 Workshops eftermiddag (välj en) med fika (live-sänds ej)

– Mångfaldens bästa möjliggörare! Ungdomsstyrelsen
Workshop med Ungdomsstyrelsen kl 14-15.30. är öppen för separat deltagande utanför hela konferensen. Anmälan via vår länk.

– Kommunens framtida relation med civila samhället. Anna-Karin Berglund, SKL

– Hur kan föreningslivet spela roll idag, imorgon? Christoph Lukkerz, Nätverket Social Ekonomi Skåne

15.30 Stadsdelsdialog – ett koncept som rotar sig.
Dialog om jämställdhet med civilsamhället i utsatta stadsdelar där kulturtraditioner och religioner korsas.
Karen Austin, Ungdomsstyrelsen

16.00 Slutord Sveriges Föreningar