Sporten blev nyckeln till framtiden för Peter

8 november, 2010

0


Peter Nilsson arbetar med utveckling och arbetsmarknadsfrågor på FIFH - Föreningen Idrott för handikappade. Men det började en gång med bordtennis. Foto: Gabriel Flores Jair

Funktionshindrade måste bli bättre på att agera självständigt och inte förlita sig på samhället. Företagen å sin sida skulle bli konkurrenskraftigare och nå en större målgrupp om de satsade på ökad tillgänglighet för funktionshindrade.

Det säger Peter Nilsson, 35, som driver utvecklingen av föreningen FIFH som inte bara är Sveriges största förening för idrottande med handikapp utan även arbetar för att få in människor med funktionshinder på arbetsmarknaden.

Han tar emot i vit skjorta och kavaj, och ser mer ut som en kommersiell företagsledare än en kille som sysslar med idrott. Han skrattar mycket och utstrålar självförtroende. Det började med idrotten för honom också, när han som ung funktionshindrad kom in i föreningslivet, men de senaste åren har Peter Nilsson främst varit engagerad i arbetsmarknadsfrågor för funktionshindrade.

– Vi måste lyfta fram människor som resurser. Det leder till onödig ohälsa att vara bidragstagare i stället för skattebetalare, säger han.

FIFH:s filosofi är att alla människor behöver vara aktiva på tre arenor för att må bra. Den första omfattar familjen, hemmet och bostaden, den andra utbildning, arbete och sysselsättning och den tredje arenan handlar om fritidsintressen, gemenskap och idrott eller annat föreningsliv.

– Problemen för vår målgrupp hamnar ofta i arena två. Har du ingen sysselsättning förutom idrotten så mår du inte bra. Och därför brinner jag extra för att skapa förutsättningar för vår målgrupp att komma ut på arbetsmarknaden, säger Peter Nilsson.

Han talar av egen erfarenhet. Efter examen i ekonomi från ett brittiskt universitet sökte han över tvåhundra jobb under åren 2004 och 2005 utan att nå hela vägen till ett arbete.

– Det var visserligen dåliga tider, men till viss del är det lättare att välja någon ur normen tror jag.

– Desto fler människor vi lär känna i olika målgrupper, desto fler barriärer bryter vi ner, säger Peter Nilsson. Foto: Gabriel Flores Jair

FIFH blev Peter Nilssons räddning, han uttrycker det själv så. Han kom till klubben som 13-åring och började med bordtennis och 2005 fick han anställning som projektledare för ett av FIFH:s EU projekt. Han hade tur, och fick en ingång via idrotten. Nu vill han ge andra bättre förutsättningar. Och det är viktigt att starta tidigt menar han.

– Många funktionshindrade är inte är vana vid att ta egna initiativ. Man saknar erfarenhet och kontaktnät och plötsligt har man gått ut gymnasiet och ska konkurrera med alla andra på den fria marknaden. Det är jättetufft. Därför är det viktigt att man blir självständig så tidigt som möjligt, och det kan idrotten hjälpa till med.

Fifh använder sig av idrotten som ett verktyg för att skapa förutsättningar på andra samhällsarenor. Här kan unga människor träffa förebilder som är självständiga och har jobb, bil och arbete. Det är viktigt för motivationen.

– Vi på FIFH är för hårdare krav. Vi frågar alltid, ”vad har du gjort själv?”. Funktionshindrade måste lösa sina egna problem och inte vänta på att icke-funktionshindrade ska lösa dem åt oss. Vi måste själva komma med positiva lösningar.

Exkluderingen i samhället sker ofta på grund av okunskap, det är ett större problem än själva funktionshindren, anser Peter Nilsson. Man måste tänka långsiktigt.

– Desto fler människor vi lär känna i olika målgrupper, desto fler barriärer bryter vi ner, säger han.

Det är inte ovanligt att det köpslås med lönebidrag gentemot potentiella arbetsgivare för funktionshindrade. Detta är en riktigt dålig utgångspunkt för att sälja in sig själv, det blir en nedvärdering av egenvärdet, det är bättre att framhålla sin kunskap och kompetens tycker Peter. Han skulle gärna se fler funktionshindrade handläggare på försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Då skulle förståelsen och kraven öka menar han.

– Jag har till exempel svårt att se att våra killar och tjejer som deltar i Paraolympics i till exempel rullstolsrugby inte skulle vara arbetsföra. De klarar ju av att träna hårt flera gånger i veckan och resa jorden runt.

Det finns en risk med att generalisera när det gäller funktionshindrade också, förutsättningarna skiljer sig självklart mycket mellan olika individer. Peter Nilssons egna funktionshinder är inte av det svåraste slaget anser han själv. Han är CP-skadad sedan födseln men för en utomstående märks det egentligen bara när han går. Han bryr sig inte så mycket om vad folk tänker om honom längre.

– Att vara annorlunda behöver inte alltid vara negativt heller – du blir alltid sedd och ihågkommen. Men så klart finns det dagar då det känns jobbigt.

Peter Nilsson har en tvillingbror som är fullt frisk och, visst har deras olika förutsättningar varit påtagliga under uppväxten. Men han påpekar att det är lätt att glömma bort hur syskon och familj påverkas av att en familjemedlem är funktionshindrad.

– Funktionshindrade barn kräver mycket tid och uppmärksamhet. Min bror påstår att han aldrig har lidit av det men hur kul kan det ha varit att ständigt få följa med mig till sjukgymnasten? Sen fick han jobb direkt efter gymnasiet, så var det ju inte för mig.

Visionen av vad FIFH skulle kunna vara inom en snar framtid är glasklar. Den del av verksamheten som sysslar med idrott fortsätter som förening, den andra delen bildar ett socialt företag som jobbar med sysselsättning och arbete åt målgruppen. De vill utbilda tillgänglighetsrådgivare som till exempel kan arbeta med att tillgänglighetsanpassa företags hemsidor och utforma talsynteser för blinda. Ett annat område där Peter Nilsson menar att funktionshindrade sitter på specialkompetens är äldreomsorgen.

– Vi kan den tekniska utrustningen, vi skulle kunna tillgänglighetsanpassa äldreboenden och hjälpa till att utprova till exempel duschstolar och rullstolar.

För Peter är det viktigt att se på tillgänglighet ur både ett rättighetsperspektiv och ett skyldighetsperspektiv. Då blir det mindre intressant att Boverket har beslutat att alla kommuner ska vara fysiskt tillgänglighetsanpassade i slutet av 2010. Det är visserligen bra, men det är inte tvång och lagar som ska driva förändringen. Att jobba med tillgänglighetsfrågor som företagare innebär inte bara att man blir konkurrenskraftigare som organisation och förbättrar sitt sociala ansvarstagande – man når också en större målgrupp. Femton procent av Sveriges befolkning är funktionshindrade – i hela EU uppgår siffran till 54 miljoner personer.

När vi ska fota tycker fotografen att Peter ska dra på sig en FIFH-tröja och slå några bollar på bordtennisbordet – det var ju ändå där det började. Snällt går Peter Nilsson med på det – och spöar mig i bordtennis, självklart.

Peter Nilsson
Född: 1975 i Ystad
Arbetar: som controller på FIFH i Malmö
Bakgrund: Business degree i ekonomi från University of Brighton i Storbritannien.
Idrott: Har varit aktiv i bordtennis och rullstolsrugby.

FIFH – Föreningen Idrott för Handikappade
Föreningen har cirka 700 medlemmar mellan 2 och 98 års ålder.
Arrangerar årligen Malmö Open, världens andra största idrottsarrangemang för funktionshindrade.
Malmö Open har 2 500 deltagare i 14-15 olika sporter från 25 olika länder.
I augusti 2011 arrangerar FIFH för första gången lag-VM i golf för funktionshindrade.

Denna artikel publiceras även i Malmö Fria Tidnings serie om människor som väljer att arbeta för något de tror på.