dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »september, 2010«

→  22 september, 2010

Till våren startar en ny kurs i samhällsentreprenörskap och kreativ utveckling på Mittuniversitetet. Kursen som är på 30 högskolepoäng görs i samarbete med KK-stiftelsen och är knuten till konkreta exempel på samhällsentreprenörskap, bland annat Trångsviksbolaget, Moomsteatern och Fanzingo. Blir du nyfiken? Läs Kursbeskrivningen här.

→  22 september, 2010

I dessa dagar kan vi behöva lite goda nyheter – Då blir man extra glad när man får höra talas om sådana här goda exempel på hur föreningsliv och kommun samarbetar för att ge nyanlända barn en aktiv fritid och möjlighet till integration. Läs mer i GP här.

Nordiskt socialt entreprenörskap – finns det? →  21 september, 2010

- I Norden är vi fortfarande i etableringsfasen när det gäller socialt entreprenörskap, det mesta som har hänt på området har hänt de senaste två-tre åren. Intressant nog handlar de nordiska initiativen hittills ofta om projekt som skapas på hemmaplan men som ska "lösa" sociala problem i utvecklingsländer, i första hand i Afrika, säger Jan-Urban Sandal som har skrivit en bok om det nordiska perspektivet på socialt entreprenörskap.

Socialt entreprenörskap på global frammarch →  20 september, 2010

Jerr Boschee är grundaren av The Institute for Social Entrepreneurs i USA och en global förespråkare för sociala företag. Han ger tre tips till den som är intresserad av att starta ett socialt företag: - För det första: Känn passion för din idé. När du går upp på morgonen ska det vara det första och enda som du tänker på. Två: Bygg nätverk och skapa en grupp av människor omkring dig som du kan bolla idéer och få stöd i från. Och för det tredje. Börja med dem som du bygger verksamheten för. Undersök vad de vill ha, och bygg det dom de vill ha - inte vad du TROR att de vill ha.

Michael Edwards: Marknaden är inte lösningen →  15 september, 2010

Författaren och aktivisten Michael Edwards anser inte att vi kan lita på marknaden för att lösa världens problem. Att marknaden, staten och civilsamhället måste samarbeta för att hitta lösningar är hans modell. Missade du föreläsningen hans föreläsning på Malmö Högskola den 15 sept kan du se den här på nätet filmat via bambuser.

→  14 september, 2010

Det är kanske lite långt fram än så länge, men boka den 5 december redan nu! Då ska vi och 1500 andra frivilliga i Malmö med omnejd fira in frivilligåret 2011 genom att skapa en mänsklig kedja mellan Centralen och Triangeln. Det är paraplyorganisationerna MIP/MISO i Malmö som  planerar en […]

→  8 september, 2010

Onsdagen 8 september kl 19.00–21.00 sände vi live från valdebatten kring föreningslivets frågor i Malmö. Två representanter från samtliga partier representerade i Kommunfullmäktige i Malmö deltog i denna viktiga debatt inför valet. Malmös föreningars paraplyorganisationer MIP/MISO stod bakom arrangemanget och beskriver behovet av en dialog med politikerna så här: Föreningslivet […]

→  6 september, 2010

Nästa vecka arrangerar vi två seminarier tillsammans med högskolan om hur man kan förändra världen ur två olika synvinklar. Två ”gurus” på sina områden; Michael Edwards och Jerr Boschee, båda männen från USA, representerar två olika ståndpunkter – är marknaden lösningen på världens problem? Jerr Boschee tror det, Michael Edwards […]