Möten i möjligheternas mellanrum

23 april, 2010

0– Den sociala entreprenörens roll är att knyta kontakter mellan sektorer där vi möts, i möjligheternas mellanrum. Och där finns plats för fler, säger Jan Sturesson Global Government & Public Services Leader för PricewaterhouseCoopers.

Etthundratrettio deltagare samlades den 16 april i Stadshallen i Lund för att diskutera ämnet: ”Hur vi ska bygga morgondagens samhälle – Samarbeten och nya spelregler”. Ett av dem som kom med förslag på svar var Jan Sturesson från PricewaterhouseCoopers.

– Vi måste testa att bygga strukturer mellan sektorerna, göra prototyper och se hur dom funkar. Prova oss fram och göra saker tillsammans. Utgå från passionen för bygden, trakten, den egna staden, sa han.

I Skåne har man redan börjat bygga en sådan struktur. Som första region i Sverige har man i Skåne under ett antal månader arbetat fram en regional överenskommelse för samarbeten mellan idéburen och offentlig sektor. I juni ska ett slutgiltigt förslag läggas fram till regionfullmäktige. I flera skånska kommuner finns dessutom tankar på att ta fram lokala överenskommelser och intresset för den ”tredje sektorn” är större än någonsin, både från offentlig sektor och näringsliv. Eva Hall, Ordförande i Nätverket Social Ekonomi Skåne som varit med och drivit fram överenskommelsen är nöjd med resultatet.

–  Överenskommelsen är ett erkännande för den idéburna sektorns ökade betydelse i samhället. Jag är mycket glad över att region Skåne ser värdet av vår sektor, säger hon.

Förmiddagen avslutades med en politikerdebatt och frågor från publiken. Kommunalråd Anders Almgren(s) från Lund konkluderade:

– Varje del av offentlig sektor kan inte ta sin lilla dialog med idella organisationer. Det är därför möten som detta blir extra viktiga och att bygga stukturer kring möten.

Nedan kan du se hela seminariet filmat med bambuser

Jan Sturesson, Global Government & Public Services Leader för PricewaterhouseCoopers, samt introduktion av seminariet.

Jan Sturessons power point presentation finner du här.

Eva Hall, ordförande i nätverket Social Ekonomi Skåne.

Eva Halls power point presentation finner du här.

Avslutande politikerdebatt. Medverkande politiker är Rolf Englesson (mp) partistyrelseledamot, Anders Almgren (s) kommunalråd i Lund, Tove Klette (fp) kommunalråd i Lund, samt Mats Persson (fp), regionråd i Region Skåne.