dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »februari, 2010«

→  22 februari, 2010

Videdalsskolan i Husie, företag och föreningar i området skall under de kommande åren hitta former för att tillsammans hjälpa elever att utveckla sina intressen och hitta sitt framtida drömjobb. Projektet sjösattes den 10 mars med en gemensam inspirationsdag och ett första  möte mellan Videdalsskolans lärare och det omgivande samhället. Reaktionen […]

Malmö har blivit friare →  15 februari, 2010

Det har hänt något nytt i Malmös medialandskap. Malmö Fria Tidning har startat, en ny ickevinstdrivande nyhetstidning som fokuserar på sociala rättvisefrågor. Tidningen satsar på att andra röster förutom journalister ska göra sig hörda. Bland annat genom medborgarjournalistik, men också genom nära kontakt med Malmös föreningsliv. Fria Tidningar har funnits […]

London satsar på utbildning för sociala entreprenörer →  13 februari, 2010

– Den här kursen har gjort att jag kan sätta ord på mina kunskaper och erfarenheter. Och det har hjälpt mig att strukturera mina tankar kring hur vi kan utveckla vårt område. Dinar Ali är 29 år gammal och går en utbildning på ett så kallat Communiversity i East London. […]

→  13 februari, 2010

Hur bygger vi morgondagens samhälle? Centrum för Publikt Entreprenörskap bjuder in till två halvdagsseminarier med fokus på nya sätt att bygga morgondagens samhälle. Gränserna mellan det offentliga, ideella och privata luckras upp och nytänkande utveckling drivs ofta av en ny sorts entreprenörer – samhällsentreprenörerna. Hur skapar vi ett samhälle som […]

→  13 februari, 2010

Hur bygger vi morgondagens samhälle? Centrum för Publikt Entreprenörskap bjuder in till ett andra halvdagsseminarium med fokus på nya sätt att bygga morgondagens samhälle. Gränserna mellan det offentliga, ideella och privata luckras upp och nytänkande utveckling drivs ofta av en ny sorts entreprenörer – samhällsentreprenörerna. Hur skapar vi ett samhälle […]